Viewing 1 to 6 of 6 items
Archive | Aralık, 2013

Kronştad 1921: Üçüncü Devrim – Workers Solidarity Federation

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Mart 1996 tarihi 1921 Kronştad Ayaklanmasının 75. Yıldönümünü gösteriyor. Mart 1921’de, Kronştad askeri üssünün devrimci denizcileri ve işçileri Rusya’daki Komünist hükümete karşı protestolara başladılar. Bu trajik olay Komünist Parti’nin (Bolşeviklerin) işçi-köylü Rus devriminin yerine tek-parti kuralı ve devlet kapitalizmini nasıl geçirdiği açıkça göstermektedir. Petrograd  Full Article…

Kronştad 1921: Üçüncü Devrim – Workers Solidarity Federation için yorumlar kapalı

Anarşizm ve Milli Kurtuluş – 1995 – David Fisher

Siyasi bir birimin hakkı yenice bir fikirdir. Ulus-devletin bir hükümdarlık veya bir imparatorluğun mülkünden ziyade insanların temsilcisi olmasıyla ortaya çıkmıştır. Kendi kaderini tayin hakkı [self-determination, özbelirlenim], siyasi bir birimin hakkını, o birim içerisindeki insanların haklarıyla birbirine karıştırır. Bunlar aynı değildir. Birleşik Devletler’deki İç Savaşa yönelik yaklaşımlar bu farklılıklara işaret etmektedir. Genelde kuzeyliler köleliği savaşın ana  Full Article…

Anarşizm ve Milli Kurtuluş – 1995 – David Fisher için yorumlar kapalı

Solculuğun Sınırları – Eli Maybell

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Metalar ve piyasa ekonomisi [hakkında yaptığı] sayısız tespitlere karşın, sol tarihsel olarak aslen özel [ing. private] kapitalizm tarafından oluşturulan endüstriyel, enerji-yoğun bir sistemi, özgür ve bolluk toplumunun temellerini oluşturacak “ilerici güçler” olarak kucaklamıştır. Bu tasarıma göre, insanlık endüstriyel kapitalizmin –tüm olumsuz yanlarına karşın– yaratacağı  Full Article…

Solculuğun Sınırları – Eli Maybell için yorumlar kapalı

Kontrol Makinası: Teknolojiye Eleştirel Bir Bakış – 2002 – Willful Disobedience Dergisi

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. “Teknolojiyi eleştirmek demek, … onu basitçe makinaların montajlanması [biraraya getirilmesi] olarak değil, toplumsal bir ilişki, bir sistem olarak ele almak; onun genel çatısını ele almak demektir. Bu, teknolojik aracın onu üreten toplumu yansıttığını, ve onun [teknolojinin] temerküz etmesinin [ing. introduction] bireyler arasındaki ilişkileri değiştirdiğini  Full Article…

Kontrol Makinası: Teknolojiye Eleştirel Bir Bakış – 2002 – Willful Disobedience Dergisi için yorumlar kapalı

Teknolojiye Karşı – 1997 – John Zerzan

John Zerzan’ın 23 Nisan 1997 tarihli konuşması Geldiğiniz için teşekkürler. Bu öğleden sonra sizin Luddit’iniz olacağım [Luddite: 19. yy. İngiltere’sinde Sanayi devrimine karşı çıkan, makinalara zarar vermek yoluyla aktif direniş gösteren işçi gruplarına mensup kişiler]. Sembolik bir Luddite olarak, bu popüler olmayan veya tartışmalı bayrağı taşımak bana düşüyor. Zaman kısıtı nedeniyle vurgu daha ziyade maddelere  Full Article…

Teknolojiye Karşı – 1997 – John Zerzan için yorumlar kapalı

İspanyol Devriminde Anarşizm – Daniel Guérin

Bu yazı, giriş kısmını Noam Chomsky’nin yazdığı “Anarchism: From theory to Practice” adlı kitabının III. kısmından (Devrimci Pratik’te Anarşizm) çevrilmiştir. Fransızca’dan ingilizceye tercüme eden Mary Klopper.  Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. A. Sovyet Hesabı Sübjektif bilinçlilik ve objektif gerçeklik arasındaki zamansal farkı tarihte devamlı görürüz. Rus anarşistlerinin ve Rus  Full Article…

İspanyol Devriminde Anarşizm – Daniel Guérin için yorumlar kapalı