Viewing 21 to 30 of 65 items
Archive | Anarşizm RSS feed for this section

NEFAC ile Röportaj – Left Turn Magazine

NEFAC* Kuzey-doğu Anarko-Komünistler Federasyonudur. Birleşik Devletler’in Kuzey-doğusu, Quebec ve Toronto’daki kolektiflerin oluşturduğu bir federasyondur. The Roundhouse Kolektifi Baltimore, Maryland’deki bir NEFAC üyesidir. Bu röportaj Roundhouse üyesi olan Flint, Jim ve Andrew’le birlikte Roundhouse’ı destekleyen Jason and Matt’le yapıldı.  “Anarko-komünizm” nedir? Andrew: Anarko-komünizm, anti-otoriter ve anti-hiyerarşik komünizmdir. Biz bir parti yapısının olmasına karşıyız ve seçimlere yönelik  Full Article…

NEFAC ile Röportaj – Left Turn Magazine için yorumlar kapalı

Örgütlenme – Errico Malatesta

Her şeyden önce işbirliği ve dayanışmanın uygulanması olan örgütlenme, sosyal yaşamın doğal ve zorunlu bir şartıdır; ortak bir amaç için çalışan gruplar üzerinde olduğu kadar genel olarak insan toplumu üzerinde de belirli bir etki ve güce sahip olan kaçınılmaz bir gerçektir. İnsan, kendini toplumdan tecrit ederek yaşamak isteyemeyeceği, istese de yaşayamayacağı için, -aslında insan, toplum  Full Article…

Örgütlenme – Errico Malatesta için yorumlar kapalı

“Sosyal Ekoloji” yokken! “Karşılıklı Yardımlaşma” vardı – 2014 – Patika Ekoloji Dergisi

Muhtemeldir ki İngiliz kraliyet ailesine mensup kişiler, ya da başka krallıklardaki aristokratlar ya da onlara öykünen burjuvalar, 19. yüzyılın sonlarına doğru, doğa ve insan arasındaki “çatışma”da doğaya karşı “vicdanlı” tavırlarını takınıp birçok “… sevenler kulübü” kurmuşlardır. İlk çevreci ya da hayvansever kurumların mevzu bahis kesimlerin girişimleri olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bu sonuca varılabilir. 1859’da yayınlanan  Full Article…

“Sosyal Ekoloji” yokken! “Karşılıklı Yardımlaşma” vardı – 2014 – Patika Ekoloji Dergisi için yorumlar kapalı

İnsan ve Devlet Üzerine – Max Stirner

İnsan günümüzün Tanrısıdır ve İnsan korkusu eski Tanrı korkusunun yerini almıştır. İnsan dini Hristiyan dininin en son aldığı biçimdir. Feuerbach, kutsal olanı insani hale getirirse hakikati bulacağına inanır. Hayır, eğer Tanrı bize acı veriyorsa, ‘İnsan’ bize ıstırap vererek daha fazla işkence etme kapasitesine sahiptir. Hakikate inandığınız sürece kendinize inanmıyorsunuz ve siz bir uşak, bir mutaassıp  Full Article…

İnsan ve Devlet Üzerine – Max Stirner için yorumlar kapalı

Herkes Kendisi İçin Mi? – 1895 – Gustav Landauer

Bir kez daha Almanya’daki, özellikle de Berlin’deki liberterliğin çocukluk yıllarını, yoldaşlarımızın büyük bir kısmının, kendilerini henüz o zamanki ‘bağımsızlara’ karşıt olarak liberter diye adlandıranlarla ateşli tartışmalar yürüttükleri zamanı hatırlamak yerinde olacaktır sanırım. O zamanın bu liberterleri sık sık “iliklerine kadar otonomistlik’le, yani yalnızca her türlü disiplin ve bağlayıcı organizasyonu değil (yalnızca bu olsaydı haklı olurdu)  Full Article…

Herkes Kendisi İçin Mi? – 1895 – Gustav Landauer için yorumlar kapalı

Yaralanacağı Yerden Vur – 2002 – Ted Kaczynski

1. Bu Makalenin Amacı Bu makalenin amacı, insan çatışmasının çok basit bir ilkesine, tekno-endüstriyel sistemin düşmanlarının dikkate almaz göründükleri bir ilkeye dikkat çekmektir. Söz konusu ilke, herhangi bir çatışma biçiminde, eğer kazanmak istiyorsanız, düşmanınızın yaralanacağı yerine vurmanız gerektiğidir. “Yaralanacağı yerden vurmak”tan bahsettiğimde illaki fiziksel darbelere ya da fiziksel şiddetin başka herhangi bir biçimine gönderme yapıyor  Full Article…

Yaralanacağı Yerden Vur – 2002 – Ted Kaczynski için yorumlar kapalı

Siyasi Şiddet Psikolojisi – 1917 – Emma Goldman

Siyasi şiddetin psikolojisini çözümlemek yalnızca son derece zor değil aynı zamanda çok da tehlikelidir. Bu tür bir konuyu anlaşılır kılmaya çalışmak, kişinin doğrudan konuya sempati uyandırmakla suçlanmasına yol açabilir. Diğer bir ifadeyle, Suikastçıya (Attentater)* insanların sempati duymasını sağlamak, olası bir işbirlikçi olarak gözükme riskini doğurur. Bununla beraber, insanlardaki acının kaynağına bizi yakınlaştıran ve onun en  Full Article…

Siyasi Şiddet Psikolojisi – 1917 – Emma Goldman için yorumlar kapalı

Pan-Anarşist Manifesto – 1918 – A.L ve V.L. Gordin

Pan-anarşizm teorisine niteliğini veren geçmişin şiddetle reddedilmesi, İç Savaş dönemindeki belli başlı anarşist merkez olan güneydeki Harkov kentinde üslenmiş bir grubun, Anarko-Fütüristlerin manifestosunda daha belirgindir. Gordin kardeşler gibi, Anarko-Fütüristler de kurulmakta olan burjuva sonrası evreye uygun yeni bir sözlük ürettiler. Bakunin’le birlikte, evrensel yıkımın havarileriydiler; onun, “yıkma tutkusu yaratıcı bir tutkudur” inancını ve yeni bir  Full Article…

Pan-Anarşist Manifesto – 1918 – A.L ve V.L. Gordin için yorumlar kapalı

Kapitalizme Karşı Anarşizm – Andrew Flood

Tarihsel olarak Anarşist Hareket ağırlıklı olarak sosyalistlerden oluşmaktadır. Örneğin, bugün üyesi 10.000’in üzerinde olan anarşist organizasyonlar bulunmaktadır, yine benzer şekilde İspanya ve İsveç’te anarşist sendikalar mevcuttur. Buna karşın Amerika’da anarşist hareket’in aşırı şiddet barındıran niteliği, I. Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde kitlesel bir Anarşist Hareket oluşmasını engellemiştir. Ama aynı zamanda bu eksiklik, kapitalist-eğilimli olan ve  Full Article…

Kapitalizme Karşı Anarşizm – Andrew Flood için yorumlar kapalı

Kronştad 1921: Üçüncü Devrim – Workers Solidarity Federation

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Mart 1996 tarihi 1921 Kronştad Ayaklanmasının 75. Yıldönümünü gösteriyor. Mart 1921’de, Kronştad askeri üssünün devrimci denizcileri ve işçileri Rusya’daki Komünist hükümete karşı protestolara başladılar. Bu trajik olay Komünist Parti’nin (Bolşeviklerin) işçi-köylü Rus devriminin yerine tek-parti kuralı ve devlet kapitalizmini nasıl geçirdiği açıkça göstermektedir. Petrograd  Full Article…

Kronştad 1921: Üçüncü Devrim – Workers Solidarity Federation için yorumlar kapalı