Viewing 1 to 10 of 14 items
Archive | Mihail Bakunin RSS feed for this section

Bilim ve İktidar Üzerine – 1871 – Mihail Bakunin

Aşağıdaki bölümler Bakunin’in en çok basılan ve çevrilen yazılarından birinden God and the State(Tanrı ve Devlet) adlı denemesinden alınmıştır. Bu metin 1871’de yazılmış, Bakunin’in ölümünün ardından yoldaşları Carlo Cafiero ve Êlisêe Reclus tarafından 1882’de yayımlanıştır. Aşağıdaki çeviri Emma Goldman’ın Mother Earth basımevi tarafından yayımlanan 1916 tarihli İngilizce baskıdan alınmıştır.   FARZ EDELİM BİLİMİN EN ÜNLÜ  Full Article…

Bilim ve İktidar Üzerine – 1871 – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı

Uluslararası Kardeşlik Programı – 1868 – Mihail Bakunin

Bakunin bu metinde terörizmin ve diktatörlüğün karşı devrimci doğasını vurgulamaktadır. Auguste Blanqui (1805-1881) çeşitli vesilelerle devrimci bir diktatörlük kurmaya çalışmış olan bir Fransız devrimciydi. Devrimci faaliyetleri nedeniyle yetişkinlik döneminin büyük bölümünü hapiste geçirdi. Yaşamının sonuna doğru tam bu metin yazıldıktan sonra Blanqui sonunda “Ne Tanrı Ne Efendi!” diyecek ve bu slogan anarşist hareketin savaş sloganına  Full Article…

Uluslararası Kardeşlik Programı – 1868 – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı

Sosyalizm ve Devlet – 1867 – Mihail Bakunin

Bakunin, Avrupa’da önce Fransa’da, ardından Almanya ve Avusturya’da gerçekleşen 1848 devrimlerinde akif bir rol oynadı. 1848 sonbaharında Avusturya, Prusya ve Russ imparatorluklarına karşı genel bir ayaklanmayı savunduğu “Salvlara Çağrı” adlı metnini yayımladı. Mayıs 1849’da başarısızlıkla sonuçlanan Dresden isyanının liderlerinden biriydi. Tutuklanarak ölüm cezasına çarptırıldı ve sonunda Rusya’ya iade edildi. Burada çarlığın çeşitli zindanlarında tutuldu ve  Full Article…

Sosyalizm ve Devlet – 1867 – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı

Evrensel Oy Hakkı Yanılsaması – 1870 – Mihail Bakunin

19’ncu yüzyılda soldan bir çok insan evrensel oy hakkını toplumsal değişimin anahtarı gibi görmekteydi. Kapitalistlerden -ki bunların sayısının azalacağı varsayılıyordu- sayıca fazla olması nedeniyle işçilerini bir kez onları oylama hakkına sahip olduklarında doğal olarak çok geçmeden sosyalizmi kanunen kuracak olan işçi sınıfı partilerini seçecekleri umuluyordu. Bakunin herkesin bu yanılgının farkına varması için 1870 senesinde aşağıdaki  Full Article…

Evrensel Oy Hakkı Yanılsaması – 1870 – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı

Devlet Nedir – 1869 – Mihail Bakunin

Bakunin 1868’de Birinci Enternasyonal’le birleşti. Enternasyonal’in İtalya ve İspanya seksiyonlarının örgütlenmesine yardım etti ve 1869 Basel Kongresinde aktif bir rol oynadı. Aşağıdaki pasaj Enternasyonal’deki İsviçreli yoldaşlarına yazdığı bir dizi mektuptan alınmış olup ilk kez 1869 senesinde yayımlanmıştır. Çeviri Robert M.Cutler’in müsaadesiyle, Bakunin’in yazılarının toplandığı The Basic Bakunin: Writings 1869-1871 (New York: Prometheus, 1992) adlı eserden  Full Article…

Devlet Nedir – 1869 – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı

Devletsiz Sosyalizm – 187? – Mihail Bakunin

“The Political Economy of Bakunin”, G.P. Maximoff, 1953, The Free Press, NY. Fransız Devriminin İlan Ettiği Büyük İlkelerin Etkisi: Devrimin kitlelere Akidelerini (gizemci değil akılcı, semavi değil dünyevi, ilahi değil beşeri olan Akidelerini, İnsanın Hakları Akidelerini) ilettiği andan itibaren; herkesin eşit olduğunu, hürriyet ile eşitliğin herkesin hakkı olduğunu ilan ettiği andan itibaren, bütün Avrupa ülkelerindeki, bütün  Full Article…

Devletsiz Sosyalizm – 187? – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı

Kapitalist Sistem – 1871 – Mihail Bakunin

Bu broşür Kamçılı Alman İmparatorluğu ve Toplumsal Devrim’den alınmış pasajlardan oluşmaktadır. Hiçbir burjuva iktisatçısının aksini ispat etmeyi henüz başaramadığı Sosyalizmin çürütülemez argümanlarını burada bir kere daha tekrar etmeye gerek var mı? Bugünkü biçimiyle mülkiyet nedir, sermaye nedir? Kapitalist ve mülk sahibi açısından bunlar, Devletçe güvence altına alınmış çalışmadan yaşama gücü ve hakkı demektir. Ne mülkiyet  Full Article…

Kapitalist Sistem – 1871 – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı

Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi – 1871 – Mihail Bakunin

“Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi” (17) Bakunin’in “Kamçılı Germen İmparatorluğu ve Toplumsal Devrim” adlı önemli çalışmasının ikinci bölümüne giriş yazısıdır. 1871 Paris Komünü, sosyalist hareketin tarihinde bir dönüm noktası, sosyalist teoriye hak ettiği değeri kazandıran canlı bir örnek ve çarpıcılığı hala da tartışılmakta olan son derece de heyecan verici bir olaydır. “Fransa’da İç Savaş”da Karl  Full Article…

Paris Komünü ve Devlet Düşüncesi – 1871 – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı

Otorite Nedir? – 1871 – Mihail Bakunin

Otorite nedir? Fiziki ve toplumsal dünyadaki fenomenin gerekli bağlantı ve silsilesinde kendilerini ifade eden doğal yasaların kaçınılmaz gücü müdür? Aslında, bu yasalara karşı ayaklanmak yalnızca yasak değildir –hatta imkansızdır. Onları yanlış anlayabiliriz veya hiç bilmeyebiliriz, ancak onlara uymamazlık edemeyiz; çünkü onlar bizim varoluşumuzun temelini ve asli koşullarını meydana getirirler; bizleri çepeçevre kuşatırlar, içimize işlerler, tüm  Full Article…

Otorite Nedir? – 1871 – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı

Sınıf Savaşımı – 1870 – Mihail Bakunin

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Proudhon ve M. Louis Blanc hariç, 1848 devrimini ve Aralık 1851 askeri darbesinini yazan tarihçiler, ve Victor Hugo ve Quinets gibi burjuva radikalizminin büyük yazarları, Aralık suçları ve canileri hakkında oldukça detaylı bir şekilde yorumda bulundular, ama Haziran suçları ve canilerinden bahsetmeye asla tenezzül dahi  Full Article…

Sınıf Savaşımı – 1870 – Mihail Bakunin için yorumlar kapalı