Category : Savaş / Militarizm

Meydan Gazetesi önsözü; Tarih boyunca pratikten gelişen birçok olay ve durum karşısında, birçok farklı düşünce ortaya çıkmıştır. Bu düşünceler kimi zaman sahiplenilmiş, kimi zaman ise bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çarptırılmıştır. Bu düşünsel aşamalar, tarihsel süreç içerisinde ortaklaşmalara ve ayrışmalara da neden olmuştur. Anarşist yoldaşlardan Pyotr Kropotkin’in de imzacıları arasında olan ve 1916 yılında ..

Read more

Siyasi bir birimin hakkı yenice bir fikirdir. Ulus-devletin bir hükümdarlık veya bir imparatorluğun mülkünden ziyade insanların temsilcisi olmasıyla ortaya çıkmıştır. Kendi kaderini tayin hakkı [self-determination, özbelirlenim], siyasi bir birimin hakkını, o birim içerisindeki insanların haklarıyla birbirine karıştırır. Bunlar aynı değildir. Birleşik Devletler’deki İç Savaşa yönelik yaklaşımlar bu farklılıklara işaret etmektedir. Genelde kuzeyliler köleliği savaşın ana ..

Read more

Komünist Anarşizm (1929) kitabından BÖLÜM VI Savaş! Ne anlama geldiğini kavrayabiliyor musunuz? Dilimizde daha kötü başka bir kelime biliyor musunuz? Katliam ve kırım, cinayet, çapulculuk ve yıkım fotoğraflarını getirmiyor mu aklınıza? Topların gümbürtüsünü, ölenlerin ve yaralananların haykırışlarını duymuyor musunuz? Cesetlerle dolu savaş meydanını göremiyor musunuz? Canlı insanlar parça parça, kanları ve beyinleri etrafa yayılmış, hayat ..

Read more

Tüm Ülkelerin İnsanoğullarına! Ben, basitçe “insan” yerine yanlışlıkla “Alman” olarak adlandırılan birisiyim. Kuzeyin buzlu bölgelerine sesleniyorum; Afrika’ya, Asya’ya ve Avrupa’ya sesleniyorum. İşitmek için kulakları olan tüm bölgelere şu iki kelimeyi sesleniyorum, işte şunları: İnsan ve Aşk. Avusturyalı acı ile karşılaşıp ağladığında, [ve de] ona neşe ve mutluluk bahşedildiğinde güldüğünde ve eğlendiğinde bile; Eskimo kardeşim sen ..

Read more

Bu yazı Britanyalı sendikalist Tom Mann tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında yazılmıştır. Bu yazı yüzünden 6 ay hapis yatmıştır. Arkadaşlar! Yoldaşlar! Kardeşler! SİZ artık Ordu’dasınız. Ve BİZ de. SİZ, Yıkım Ordusunda. BİZ, Sanayi’de veya İnşaat ordusunda. Biz madende, değirmende, demirci atölyesinde veya limanda çalışıyoruz; insanların yaşamalarını mümkün kılan tüm malları, giysileri, maddeleri vb.’ini üretiyor ve ..

Read more