Category : Bildiri / Broşür

İçinde bulunduğumuz ekosistemde, insan sadece insanlarla değil, diğer canlı ve varlıklarla da sürekli ilişki halindedir. Milyonlarca yıllık tarihi boyunca insanın, insanlarla ve doğa içerisindeki diğer varlıklarla uyum içinde sürdürdüğü bu ilişki, iktidarlı ilişki biçimlerinin gözlemlendiği ilk toplumlardan bu yana süregelmiştir. Bu tarihin sadece son altı bin yıllık diliminde, iktidar ve mülkiyet ilişkileri hem insanlar arasında ..

Read more

Bugün özgürlüğü için mücadele eden devrimci erkek, sadece dış dünyaya karşı savaşmaktadır. Özgürlük, eşitlik ve sosyal adalet için yaptığı meşru taleplerine karşı çıkan bir dünyaya karşı. Devrimci kadın ise iki ayrı cephede mücadele etmek zorundadır. Bir kere dış özgürlüğü için – bu mücadelede erkek yoldaşıdır; onunla beraber aynı amaçlar için, aynı sorunlar için – mücadele ..

Read more

Bu broşür Kamçılı Alman İmparatorluğu ve Toplumsal Devrim’den alınmış pasajlardan oluşmaktadır. Hiçbir burjuva iktisatçısının aksini ispat etmeyi henüz başaramadığı Sosyalizmin çürütülemez argümanlarını burada bir kere daha tekrar etmeye gerek var mı? Bugünkü biçimiyle mülkiyet nedir, sermaye nedir? Kapitalist ve mülk sahibi açısından bunlar, Devletçe güvence altına alınmış çalışmadan yaşama gücü ve hakkı demektir. Ne mülkiyet ..

Read more

Anarşist Bakış’ın Notu: Aşağıdaki çeviriye göre daha anlaşılır ve düzenli bir çeviri Kaos Yayınlarınca yayına hazırlanan Sam Dolgoff’un derlediği “Bakunin: hayatı, mücadelesi, düşünceleri” adlı kitapta yer almaktadır. Konu dizini ve vurgular kitaptaki çeviriye göre tekrar düzenlenmiştir. Mihail Aleksandroviç Bakunin’in (1814-1876) Revolutionary Catechism (1866) başlıklı bu metni, Anarchy Archives’in internet’teki sitesinden indirilen edisyonundan dilimize aktarılmıştır. Anarchist Archives’i ..

Read more

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Dünyadaki kadınların çoğu kendi yaşamlarını ilgilendiren konularda alınan kararlar [üzerinde] hiçbir hakka sahip değiller. Kadınlar iki çeşit tahakküme maruz kalmaktalar: 1) insanların genel toplumsal tahakkümü, ve 2) cinsiyetçilik [ing. sexism] -cinsiyetleri nedeniyle [karşılaştıkları] tahakküm ve ayrımcılık. Tahakkümün beş ana biçimi var: -İdeolojik tahakküm; katı ..

Read more

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Biz anarşizmin, feminizmin mantıksal açıdan tutarlı bir ifadesi olduğuna inanan bağımsız bir kadın kolektifiyiz. Bizler, her kadının kendi ezilmişliğinin yegâne meşru sözcüsü olduğuna inanıyoruz. Her kadın, daha önceki siyasi bağlılığı ne olursa olsun, kendi ezilmişliğini fazlasıyla kendi içinden bilir; bu nedenle, kurtuluşunun alacağı biçimi kendisi ..

Read more

Savaş  Afganistan’a bombalar yağarken, bize yalnızca iki taraf olduğu söyleniyor: bir taraf terörizme karşı batı uygarlığının savaşından, öbür taraf ise kafirlere karşı imanın savaşından söz ediyor. Ne var ki biz, böylesi bir savaşta herhangi bir tarafta yer almayı reddediyoruz. Biz olaya proletaryanın perspektifinden bakıyoruz; işçi sınıfının ve dünyanın mülksüzleştirilmişlerinin yanında saf tutuyoruz. Dünya Ticaret Merkezine ..

Read more

CNT-AIT’in Sevilla Yerel Federasyonu tarafından yayınlanmıştır. [CNT: Confederacion Nacional de Trabajo / Ulusal Emek Konfederasyonu]  CNT’NİN AMAÇLARI VE YAPISI Anarko-sendikalizm Nedir ? Diğer Sendikalardan ve Hareketlerden Ne Kadar Farklıdır ? Anarko-sendikalizmin Temel Yapısı: Birlik Şubesi Anarko-sendikalist Birliklerin İşlevleri İnsani ve Teknik Araçlar CNT’nin Yasal Danışmanları Birlik Komitesi Nedir ? İŞYERİNDE CNT Birlik Seksiyonu Birlik Seçimleri ..

Read more