Category : Paul Avrich

Pan-anarşizm teorisine niteliğini veren geçmişin şiddetle reddedilmesi, İç Savaş dönemindeki belli başlı anarşist merkez olan güneydeki Harkov kentinde üslenmiş bir grubun, Anarko-Fütüristlerin manifestosunda daha belirgindir. Gordin kardeşler gibi, Anarko-Fütüristler de kurulmakta olan burjuva sonrası evreye uygun yeni bir sözlük ürettiler. Bakunin’le birlikte, evrensel yıkımın havarileriydiler; onun, “yıkma tutkusu yaratıcı bir tutkudur” inancını ve yeni bir ..

Read more

Amerikan Tarih Birliği [American History Association]’ın 30 Aralık 1969 yıllık toplantısında sunulan makale, Washington. D.C. Geçtiğimiz yüzyılda, anarşizm devrimci hareket içindeki ana kuvvet olarak ortaya çıkıyordu, ve onun önde gelen savunucusu ve peygamberi Bakunin’in ismi, işçiler ve Avrupa’nın radikal entelektüelleri arasında, Birinci Enternasyonal’in liderliği için rekabet ettiği Karl Marks kadar iyi biliniyordu. Bakunin, Marks’ın aksine, ..

Read more