Category : Pierre-Joseph Proudhon

O halde mutualizmin maksadı nedir ve bu doktrinin Hükümete dair sonuçları nelerdir? Mutualizm, halkın, insanların ve vatandaşların egemenliğinin harfi harfine hayata geçirileceği bir düzenin kurulmasıdır; burada, Devlet’in her üyesi bağımsızlığını koruyup egemen olarak hareket etmeye devam ederek kendi kendini yönetirken, daha yüksek bir otorite sadece kolektif meselelerle uğraşacaktır; burada bir sonuç olarak belli bir takım ..

Read more

Proudhon 1860’larda aşağıdaki seçkileri kaleme aldığı zaman politik görüşleri oldukça yumuşamıştı. “ Anarşi” devletin olmadığı bir toplum onun için sürekli arzulanan bir şey olarak kalacaktı. Otonom politik topluluklardan oluşan gönüllü bir federasyon olarak demokratik, anti otoriter bir devlet kavramı geliştirmeyi denedi. Proudhon’un federalizm teorisinde iktidar, sözleşmeyi imzalayan taraflar tarafından kabul edilmiş, belli amaçlarla sınırlı ve ..

Read more

Aşağıdaki metin Marks’ın Proudhon’u Almanya’da kurulmuş olan Komünist Birliğine (ing. Communist League) katılmaya davet etmek amacı ile, 5 Mayıs 1846’da Brüksel’den yazmış olduğu mektuba, Proudhon’un yazdığı cevaptan alınmıştır. Anarşistlerle Marksistler arasındaki ayrımların belirginleşmeye başladığı bir döneme ait olan bu yazı, tarihsel bir belge niteliğindedir. Metinde bazı ufak tefek düzeltmeler yapılmıştır, ama yanlızca önemli olduğunu düşündüğüm ..

Read more