Viewing 1 to 10 of 14 items
Archive | Ekoloji / Yaşam RSS feed for this section

Göbeklitepe: Ekonomik Altyapının Arkeolojisi – Özgür Erdoğan

GÖBEKLİTEPE: Ekonomik Altyapının Arkeolojisi Dünyanın İlk Tapınağı Dünyanın bilinen ilk tapınağı olarak kayda geçen Göbeklitepe; Arkeolog Klaus Schmidt ve ekibi tarafından 1995’de Urfa’ya 22 km uzaklıktaki Örencik köyü civarında bulunan bir höyükte yapılmaya başlanan ve halen devam eden kazılarla gün ışığına çıkartıldı. Burada ortaya çıkartılan yapı, basit bir inanç merkezi değil; başta Arkeoloji ve Antropoloji  Full Article…

Göbeklitepe: Ekonomik Altyapının Arkeolojisi – Özgür Erdoğan için yorumlar kapalı

“Sosyal Ekoloji” yokken! “Karşılıklı Yardımlaşma” vardı – 2014 – Patika Ekoloji Dergisi

Muhtemeldir ki İngiliz kraliyet ailesine mensup kişiler, ya da başka krallıklardaki aristokratlar ya da onlara öykünen burjuvalar, 19. yüzyılın sonlarına doğru, doğa ve insan arasındaki “çatışma”da doğaya karşı “vicdanlı” tavırlarını takınıp birçok “… sevenler kulübü” kurmuşlardır. İlk çevreci ya da hayvansever kurumların mevzu bahis kesimlerin girişimleri olduğu gerçeğinden yola çıkılarak bu sonuca varılabilir. 1859’da yayınlanan  Full Article…

“Sosyal Ekoloji” yokken! “Karşılıklı Yardımlaşma” vardı – 2014 – Patika Ekoloji Dergisi için yorumlar kapalı

Yaralanacağı Yerden Vur – 2002 – Ted Kaczynski

1. Bu Makalenin Amacı Bu makalenin amacı, insan çatışmasının çok basit bir ilkesine, tekno-endüstriyel sistemin düşmanlarının dikkate almaz göründükleri bir ilkeye dikkat çekmektir. Söz konusu ilke, herhangi bir çatışma biçiminde, eğer kazanmak istiyorsanız, düşmanınızın yaralanacağı yerine vurmanız gerektiğidir. “Yaralanacağı yerden vurmak”tan bahsettiğimde illaki fiziksel darbelere ya da fiziksel şiddetin başka herhangi bir biçimine gönderme yapıyor  Full Article…

Yaralanacağı Yerden Vur – 2002 – Ted Kaczynski için yorumlar kapalı

Ekolojik Uyum Yaşamın Kurtuluşudur – 2013 – Meydan Gazetesi

İçinde bulunduğumuz ekosistemde, insan sadece insanlarla değil, diğer canlı ve varlıklarla da sürekli ilişki halindedir. Milyonlarca yıllık tarihi boyunca insanın, insanlarla ve doğa içerisindeki diğer varlıklarla uyum içinde sürdürdüğü bu ilişki, iktidarlı ilişki biçimlerinin gözlemlendiği ilk toplumlardan bu yana süregelmiştir. Bu tarihin sadece son altı bin yıllık diliminde, iktidar ve mülkiyet ilişkileri hem insanlar arasında  Full Article…

Ekolojik Uyum Yaşamın Kurtuluşudur – 2013 – Meydan Gazetesi için yorumlar kapalı

Solculuğun Sınırları – Eli Maybell

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Metalar ve piyasa ekonomisi [hakkında yaptığı] sayısız tespitlere karşın, sol tarihsel olarak aslen özel [ing. private] kapitalizm tarafından oluşturulan endüstriyel, enerji-yoğun bir sistemi, özgür ve bolluk toplumunun temellerini oluşturacak “ilerici güçler” olarak kucaklamıştır. Bu tasarıma göre, insanlık endüstriyel kapitalizmin –tüm olumsuz yanlarına karşın– yaratacağı  Full Article…

Solculuğun Sınırları – Eli Maybell için yorumlar kapalı

Kontrol Makinası: Teknolojiye Eleştirel Bir Bakış – 2002 – Willful Disobedience Dergisi

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. “Teknolojiyi eleştirmek demek, … onu basitçe makinaların montajlanması [biraraya getirilmesi] olarak değil, toplumsal bir ilişki, bir sistem olarak ele almak; onun genel çatısını ele almak demektir. Bu, teknolojik aracın onu üreten toplumu yansıttığını, ve onun [teknolojinin] temerküz etmesinin [ing. introduction] bireyler arasındaki ilişkileri değiştirdiğini  Full Article…

Kontrol Makinası: Teknolojiye Eleştirel Bir Bakış – 2002 – Willful Disobedience Dergisi için yorumlar kapalı

Teknolojiye Karşı – 1997 – John Zerzan

John Zerzan’ın 23 Nisan 1997 tarihli konuşması Geldiğiniz için teşekkürler. Bu öğleden sonra sizin Luddit’iniz olacağım [Luddite: 19. yy. İngiltere’sinde Sanayi devrimine karşı çıkan, makinalara zarar vermek yoluyla aktif direniş gösteren işçi gruplarına mensup kişiler]. Sembolik bir Luddite olarak, bu popüler olmayan veya tartışmalı bayrağı taşımak bana düşüyor. Zaman kısıtı nedeniyle vurgu daha ziyade maddelere  Full Article…

Teknolojiye Karşı – 1997 – John Zerzan için yorumlar kapalı

Yaşamtarzı Anarşizminin Değerlendirilmesi – Murray Bookchin

Bugünün yaşamtarzı anarşizminde göze çarpan en zorlayıcı yön, düşünme yerine doğrudanlığa, akıl ile gerçeklik arasında saf, birebir bir ilişkiye olan düşkünlükleridir. Bu tür bir doğrudanlık, yanlızca özgürlükçü düşünceyi farklı ve dolayımlı fikirlerden muaf kılmakla kalmaz, aynı zamanda akılcı çözümlemeyi ve dolayısıyla akılcılığın kendisini engeller. İlkelci yaşamtarzı anarşistlerinin bakış açısından; insanlar ancak, insan dışı doğaya müdahale  Full Article…

Yaşamtarzı Anarşizminin Değerlendirilmesi – Murray Bookchin için yorumlar kapalı

Enerji Sosyoloğu Peter Grimes ile Söyleşi – 2003

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. ABD’nin küresel bir kapitalist imparatorluk yaratma çabası, dünya hem küresel ısınma hem de petrolün tükenmesi deneyimlerini yaşarken başarısız olacaktır. Devletin çökmesini, etnik çatışmaların artmasını ve toplumsal bir kaosa düşmeyi bekleyebiliriz. Peter Grimes, paradigması toplumu yaşamdaki enerji akışının bir parçası olarak incelemek olan bir siyaset  Full Article…

Enerji Sosyoloğu Peter Grimes ile Söyleşi – 2003 için yorumlar kapalı

Toplumsal Ekolojinin Kökenlerinin Gözden Geçirilmesi – 2003 – Murray Bookchin

Yeni solun reşit olduğu zamanda, çevreciliğin radikal versiyonun geçirdiği oldukça kapsamlı metamorfozların [başkalaşımlar] ve evrildiği devrimci düşüncelerin boyutunu, Yeni Sol’un çoşkulu günlerinden neredeyse tamamen kopmuş olan günümüz kuşağına aktarmak zordur –klasik sosyalizmdeki, özellikle de onun Marksist biçimindeki belli başlı sorunlardan bahsetmeye dahi gerek yok. Bu değişiklikler bizi bilhassa bugün yükümlü kılıyor. Aslında, Yeni Sol’un toplumsal  Full Article…

Toplumsal Ekolojinin Kökenlerinin Gözden Geçirilmesi – 2003 – Murray Bookchin için yorumlar kapalı