Viewing 1 to 3 of 3 items
Archive | Murray Bookchin RSS feed for this section

Yaşamtarzı Anarşizminin Değerlendirilmesi – Murray Bookchin

Bugünün yaşamtarzı anarşizminde göze çarpan en zorlayıcı yön, düşünme yerine doğrudanlığa, akıl ile gerçeklik arasında saf, birebir bir ilişkiye olan düşkünlükleridir. Bu tür bir doğrudanlık, yanlızca özgürlükçü düşünceyi farklı ve dolayımlı fikirlerden muaf kılmakla kalmaz, aynı zamanda akılcı çözümlemeyi ve dolayısıyla akılcılığın kendisini engeller. İlkelci yaşamtarzı anarşistlerinin bakış açısından; insanlar ancak, insan dışı doğaya müdahale  Full Article…

Yaşamtarzı Anarşizminin Değerlendirilmesi – Murray Bookchin için yorumlar kapalı

Toplumsal Ekolojinin Kökenlerinin Gözden Geçirilmesi – 2003 – Murray Bookchin

Yeni solun reşit olduğu zamanda, çevreciliğin radikal versiyonun geçirdiği oldukça kapsamlı metamorfozların [başkalaşımlar] ve evrildiği devrimci düşüncelerin boyutunu, Yeni Sol’un çoşkulu günlerinden neredeyse tamamen kopmuş olan günümüz kuşağına aktarmak zordur –klasik sosyalizmdeki, özellikle de onun Marksist biçimindeki belli başlı sorunlardan bahsetmeye dahi gerek yok. Bu değişiklikler bizi bilhassa bugün yükümlü kılıyor. Aslında, Yeni Sol’un toplumsal  Full Article…

Toplumsal Ekolojinin Kökenlerinin Gözden Geçirilmesi – 2003 – Murray Bookchin için yorumlar kapalı

Komünalist Karar Anı – 2001 – Murray Bookchin

Yirmibirinci yüzyılın tarihin en radikal mi yoksa en gerici dönemi mi olacağı –veya yalnızca sönük bir sıradanlığın gri bir çağına mı dönüşeceği–, büyük ölçüde, toplumsal hareketin türüne ve toplumsal radikallerin devrimci çağın son iki yüzyılı boyunca birikmiş olan teorik, organizasyonel ve politik zenginliğin içinden yaratacakları programa bağlı olacaktır. İnsan gelişiminin birkaç kesişen yolu arasından bizim  Full Article…

Komünalist Karar Anı – 2001 – Murray Bookchin için yorumlar kapalı