Category : Genel

Balkan anarşist kitap fuarı

16. Balkan Anarşist Kitap Fuarı’nın (Balkan Anarchist Bookfair: BAB) 5-7 Temmuz 2024 tarihlerinde -şimdiye dek ilk kez- Kosova’nın Priştine kentinde gerçekleşeceğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. BAB sadece kitapların tanıtıldığı bir mecra değil, aynı zamanda bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak, yeni inisiyatifler oluşturmak ve örgütlenmeleri güçlendirmek için bir zemin niteliğindedir. Bu bağlamda, 20 yılı aşkın bir süredir, ..

Read more

Geçtiğimiz hafta, Zapatista toplulukları otonom yönetimlerini “feshettiklerini” duyurdular. Bu duyuru, Zapatista düşmanları tarafından modellerinin başarısızlığının kanıtı olarak zaferle karşılandı. Ancak Zapatista bugün yeni otonomi sistemlerini detaylandıran bir duyuru paylaştı. Okumak üzere olduğunuz yazı yeni Zapatista bildirisi “Novena Parte: La Nueva Estructura de la Autonomia Zapatista”dan alınmıştır. Size otonomiyi, yani Zapatista otonomisinin yeni yapısını nasıl yeniden ..

Read more

Erich Mühsam, 1878 yılında Berlin’de doğdu. Ailesi hali vakti oldukça yerinde Yahudi bir aileydi. Kısa bir süre sonra ailesi ile beraber, babasının eczacı olarak çalışacağı (aynı eczane hala orada çalışmaya devam etmektedir) Almanya’nın kuzeyindeki Luebeck’e taşındı. Gönderildiği okuldan nefret ediyordu, bu okul otoriter bir disiplin ve fiziksel şiddet uygulamaktan çekinmemesiyle bilinirdi. Erich sürekli “doğuştan gelen ..

Read more

George Engel 1836 yılında Almanya’nın Cassel kentinde doğdu. Annesini ve babasını küçük yaşta kaybetti. Önce bir ayakkabıcıda çırak olarak çalıştı. 14 yaşındayken Amerika’ya giden gemileri duyduğunda “Amerikan Rüyası” onun için bir umut olmuştu ama 14 yaşındaki hayalini ancak 37 yaşına geldiğinde gerçekleştirebilecekti. 1873 yılının 8 Ocak günü Philadelphia Limanı’na ayak basmış, sonrasında bir şeker rafinerisinde ..

Read more

Uluslararası Çalışan Halklar Birliğinin Manifestosu Victor Drury, Johann Most, Albert Parsons, Joseph Reifgraber, August Spies Amerika işçilerine; pittsburgh manifestosu YOLDAŞ İŞÇİLER: bağımsızlık bildirgesi der ki: “… Ancak sürekli aynı amaca yönelik, uzun bir yolsuzluklar ve zorbalıklar silsilesi, halkı, mutlak bir Despotizme sürüklemek niyetini açığa vurursa, o zaman böyle bir yönetimi yıkmak ve gelecekteki güvenlikleri için ..

Read more

Modern yaşamın süratle artan bedeli hayal edebileceğimizden çok daha kötü. Yaşamın dokusunu ve şeylerin tüm duygusunu değiştirerek, başkalaşım ileriye doğru hücum ediyor. Çok uzak olmayan geçmişte, bu yalnızca kısmi bir değişiklik iken; şimdi Makine, hayatlarımızın merkezine her geçen gün daha da fazla nüfuz ederek, kendi mantığından hiçbir kaçışa izin vermeden üzerimize kapanıyor. Tek durağan devamlılık, ..

Read more

“Toplumsal bir kuramı incelediğimiz zaman, bunun yalnızca bir partinin programı olmakla ve toplumu yeniden yapılandırmakla ilgili belli bir takım idealleri dile getirmekle kalmayıp, çoğu kez belli bir felsefe sistemine, doğaya ve topluma ilişkin genel bir düşünceye bağlandığını da görürüz.” der Çağdaş Bilim ve Anarşi’de Kropotkin. Marksizmi incelemeye yönelik bir kaygının, bu unsurları gözden kaçırmaması gereklidir. Marksist ..

Read more

Şüphesiz, Franz Kafka’nın çalışmaları herhangi bir politik doktrine indirgenemez. Kafka vaazlar vermez fakat bireyleri ve durumları biçimlendirir. O, çalışmalarında, bir Stimmung (ruh hali) veya duygulara ve tutumlara dair bir sezgi ifade eder. Edebiyatın sembolik dünyası ideolojilerin söylemsel dünyasına indirgenemez. Edebiyat eseri felsefi ya da siyasi doktrinlere benzer bir soyut kavramsal sistemdeğil, daha ziyade bireylere ve şeylere dair somut ..

Read more

Anarşistler ilkesel olarak oy kullanmaz ve seçimlere katılmazlar SEÇMENE DAİR: Bir oy ile politikleşmek; parti ya da başkan seçimlerinde bir oyluk kampanyaların parçası olarak politikleşmek. Türkiye’de yapılan son seçimlerde seçmenin %87’si seçimlere katılmıştır. Seçimlere katılanların sayısı 49 milyon, katılmayanların sayısı ise yaklaşık 9 milyondur. Sistem değişikliği için önümüzde yapılacak olan referanduma katılım da benzer sayılarda ..

Read more

Anarşizmin ideolojik olarak ortaya çıkışı ve dünya çapında yayılışı şüphesiz ki kolonyal dönemde devletlerin farklı kıtalara, farklı coğrafyalara giderek yeni sömürgeler oluşturmasıyla ilintilidir. Anarşizmin ideolojik olarak biçimlenmesi “Batı”da gerçekleşse de anarşizm yayıldığı her coğrafyadaki yerel kültür ve toplum ilişkilerinde kendi yaşamsal karşılığını bulmuştur. Bu sebeple, “Batı” dışında örgütlenen ve gelenek haline gelen anarşist hareketleri incelememiz, ..

Read more