Viewing 1 to 10 of 12 items
Archive | Anarko-Komünizm / Liberter Komünizm RSS feed for this section

Devrim Korkunçtur – Antonio Negri

Kimliğin isyankar işlevini ilerletme ve kimlik politikasını devrimci bir tasarıya doğru taşıma şeklindeki ilk iki hedefi destekleyebilmek için, üçüncü bir politik hedef zorunludur: Kendi yıkımı için çabalamak. Kimliğin öz-yıkımı, devrimci politikanın kimlikle başlayıp, nasıl orada bitmeyebileceğini anlamak için anahtar bir işleve sahiptir. Bu paradoksal süreç, kulağa diyalektik bir yadsıma gibi gelebilir; ancak gerçekten de o,  Full Article…

Devrim Korkunçtur – Antonio Negri için yorumlar kapalı

Anarşizm Üzerine – 1970 – Noam Chomsky

Anarşizme sempati duyan bir Fransız yazar, 1890’da, “Anarşizm hayli güçlü bir koruyucu zırha sahip; tıpkı bir kitabın sayfaları gibi, kendi can düşmanlarından daha da yıkıcı olanların eylemleri de dahil olmak üzere, her şeye karşın varlığını sürdürüyor” diye yazıyordu (01). Bugüne değin, “anarşist” olarak nitelendirilen pek çok düşünce ve eylem tarzı var oldu. Tüm bu birbiriyle  Full Article…

Anarşizm Üzerine – 1970 – Noam Chomsky için yorumlar kapalı

NEFAC ile Röportaj – Left Turn Magazine

NEFAC* Kuzey-doğu Anarko-Komünistler Federasyonudur. Birleşik Devletler’in Kuzey-doğusu, Quebec ve Toronto’daki kolektiflerin oluşturduğu bir federasyondur. The Roundhouse Kolektifi Baltimore, Maryland’deki bir NEFAC üyesidir. Bu röportaj Roundhouse üyesi olan Flint, Jim ve Andrew’le birlikte Roundhouse’ı destekleyen Jason and Matt’le yapıldı.  “Anarko-komünizm” nedir? Andrew: Anarko-komünizm, anti-otoriter ve anti-hiyerarşik komünizmdir. Biz bir parti yapısının olmasına karşıyız ve seçimlere yönelik  Full Article…

NEFAC ile Röportaj – Left Turn Magazine için yorumlar kapalı

Örgütlenme – Errico Malatesta

Her şeyden önce işbirliği ve dayanışmanın uygulanması olan örgütlenme, sosyal yaşamın doğal ve zorunlu bir şartıdır; ortak bir amaç için çalışan gruplar üzerinde olduğu kadar genel olarak insan toplumu üzerinde de belirli bir etki ve güce sahip olan kaçınılmaz bir gerçektir. İnsan, kendini toplumdan tecrit ederek yaşamak isteyemeyeceği, istese de yaşayamayacağı için, -aslında insan, toplum  Full Article…

Örgütlenme – Errico Malatesta için yorumlar kapalı

“Malatesta’nın yanıtı” – 1929 – Errico Malatesta

  Sevgili Yoldaş, Hareketimiz içinde “Platform” adıyla anılan yurt dışındaki bir grup Rus anarşisti tarafından yayınlanmış olan ve anarşistlerin Genel Birliğinin örgütlenmesine yönelik öneriler içeren Projeye ilişkin eleştirilerimle ilgili olarak bana bir yıldan daha uzun bir zaman önce göndermiş olduğum mektubu nihayet okuma firsatı buldum. İçinde bulunduğum koşulları bildiğin için, mektubunu daha önce yanıtlamamış olmamı  Full Article…

“Malatesta’nın yanıtı” – 1929 – Errico Malatesta için yorumlar kapalı

“Bir Anarşist Örgüt Projesi başlıklı mektuba yanıtı” – 1928 – Nestor Makhno

Nestor Makhno (1889-1934), Ukrayna’da (1918-1921) Beyaz Ordu’yu yenilgiye uğratmış, fakat Troçki’nin Kızıl Ordusu’na yenik düşmüş gerilla ordusunu örgütleyen Rus devrimcisidir. Rusya’dan kaçmayı başarmış, yaşamının geri kalan bölümünü Paris’te geçirmiştir. Makhno, “Platform”un yazarlarından biridir. Değerli Yoldaş Malatesta, Yurt dışındaki bir grup Rus anarşisti tarafından “Anarşistlerin Genel Birliği İçin Örgütsel Platform” projesi olarak yayınlanmış belgeye ilişkin yazını  Full Article…

“Bir Anarşist Örgüt Projesi başlıklı mektuba yanıtı” – 1928 – Nestor Makhno için yorumlar kapalı

“Bir Anarşist Örgüt Projesi” – 1927 – Errico Malatesta

Kısa bir süre önce, “Anarşistler Genel Birliği Örgütsel Platformu (Proje)” başlığını taşıyan Fransızca bir kitapçıkla karşılaştım (bilindiği gibi, bugün [1927] Italya’da faşist olmayan yayınlar serbestçe dağıtılamıyor). Bu, “Yurtdışındaki Rus Anarşistler Grubu” imzasıyla yayınlanmış, bir anarşist örgütün kurulmasına ilişkin bir proje ve özellikle Rus yoldaşlara yönelik olarak kaleme alınmış görünüyor. Bununla birlikte, tüm anarşistleri eşit derecede  Full Article…

“Bir Anarşist Örgüt Projesi” – 1927 – Errico Malatesta için yorumlar kapalı

Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu – 1926 – Dielo Trouda [İşçi Davası]

A. Önsöz Fransa’da sürgünde bulundukları sıra Dielo Trouda [İşçi Davası] grubu olarak bir araya gelmiş olan bir grup Rus anarşisti, bu kitapçığı 1926 yılında yayımladı. Kitapçık, akademik bir çalışmanın değil, onların 1917 Rus devrimi sırasındaki deneyimlerinin ürünüydü. Bunlar, eski egemen sınıfı yıkan harekete katılmışlar, işçi ve köylülerin özyönetim organlarının serpilip gelişmesine katkıda bulunmuşlar, yeni bir  Full Article…

Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu – 1926 – Dielo Trouda [İşçi Davası] için yorumlar kapalı

Komünizm ve Anarşizm -1901 – Peter Kropotkin

Freedom: Temmuz/Ağustos, 1901 – Small Comunal Experiments and Why They Fail’in içinde tekrar basıldı (Jura Kitapları) Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Editör’ün Önsözü Peter Kropotkin (1842-1921) zamanının önde gelen anarşist kuramcılarından birisiydi. Geleneksel köy komünlerinin doğrudan demokratik ve otoriter olmayan uygulamalarına hayran olsa da, hiç bir zaman küçük ve tecrit  Full Article…

Komünizm ve Anarşizm -1901 – Peter Kropotkin için yorumlar kapalı

Anarşist Komünizm: Temelleri ve İlkeleri – 1891 – Peter Kropotkin

 Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. I Sosyalizmin hükümetsiz sistemi [olan] anarşizmin ikili bir kökeni vardır. Özellikle ikinci yarısında olmak üzere, 19. yüzyılı ekonomik ve siyasi alanlarında tanımlayan iki düşünce hareketinden gelişmiştir. Tüm sosyalistlerle ortak olarak anarşistler toprak, sermaye ve makinalar üzerindeki özel mülkiyetin zamanını doldurduğunu; yani [artık] ortadan kalkmaya mahkum olduğunu;  Full Article…

Anarşist Komünizm: Temelleri ve İlkeleri – 1891 – Peter Kropotkin için yorumlar kapalı