Viewing 1 item
Archive | Howard J. Ehrlich RSS feed for this section

Genel Bir Anarka-Feminizm Kuramına Doğru – 1994 – Howard J. Ehrlich

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Toplumsal anarşizm ve feminizm kuramları arasındaki benzerlikler, bu iki kurama aşina olanların istisnasız dikkatini çekmiştir. Her iki kuram grubu da toplumsal ve ekonomik eşitsizliklerin köklerinin kurumsallaşmış iktidar [ing. power, erk, güç] düzenlemelerinde yattığı görüşündedir; her ikisi de bu düzenlemelerin değiştirilmesi gereksiniminin özgürleşmenin bir önkoşulu  Full Article…

Genel Bir Anarka-Feminizm Kuramına Doğru – 1994 – Howard J. Ehrlich için yorumlar kapalı