Category : Kadın / LGBTİ

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Soru: Mujeres Creando [Kadınlar Yaratıyor] nasıl ortaya çıktı? Amacı nedir? Julieta Paredes: Mujeres Creando, heteroseksüelliğin bir davranış kalıbı ve feminizmin ise bölücü olarak değerlendirildiği 1980’lerin kibirli, homofobik ve totaliter Bolivya Sol’una bir tepki olarak üç kadın (Julieta Paredes, Maria Galindo ve Monica Mendoza) tarafından başlatılan ..

Read more

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Biz anarşizmin, feminizmin mantıksal açıdan tutarlı bir ifadesi olduğuna inanan bağımsız bir kadın kolektifiyiz. Bizler, her kadının kendi ezilmişliğinin yegâne meşru sözcüsü olduğuna inanıyoruz. Her kadın, daha önceki siyasi bağlılığı ne olursa olsun, kendi ezilmişliğini fazlasıyla kendi içinden bilir; bu nedenle, kurtuluşunun alacağı biçimi kendisi ..

Read more

İspanyol İç Savaşıyla aynı anda süren kadın mücadelesinin tarihçesini tutan Anarşist Devrim ve Kadınların Kurtuluşu, işçi sınıfı kadınlarının devrimdeki ve özgür toplumdaki yerlerini almaların sağlayacak kadınların özgüçlenmesinin temeli olarak, kadın topluluklarının ve toplumsal cinsiyete özgü deneyimlerin önemi üstüne odaklanıyor. Madrid ve Barcelona’daki bir grup kadın tarafından 1936’da kurulan Mujeres Libres (Özgür Kadınlar) kadınların, “kadınlar, üreticiler ..

Read more

Çevirenlerin Notu: Çevirenlerin metine yaptıkları eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Onbir yıl önce İllinois’in küçük bir kasaba lisesinde [okurken], “anarşizm” kelimesini hiç mi hiç duymamıştım. En fazla, anarşinin “kaos” anlamına geldiğini biliyordum. Sosyalizm ve komünizme gelince, tarih derslerinde bunlarla faşizm –akla Hitler’i, toplama kamplarını ve bizimki gibi özgür bir ülkede asla olmayan her türden ..

Read more

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Feminizm anarşizmin vaaz ettiğini uygular. Feministlerin, dürüstçe uygulayıcı Anarşistler olarak adlandırılabilecek yegane mevcut protesto grubu olduğunu bile iddia edilebilir; çünkü birincisi, kadınlar kürtaj klinikleri ve gündüz bakım merkezleri gibi belli projeleri kendi başlarına uyguluyorlar; ikincisi, çünkü sağ veya solun politik mücadele terimlerine –sırasıyla reformizm ..

Read more