Viewing 11 to 12 of 12 items
Archive | Anarko-Komünizm / Liberter Komünizm RSS feed for this section

Anarşist-Komünizm – 1987 – Alain Pengam

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. GİRİŞ Anarşist-komünizm diğer anarşist akımlar tarafından zayıf ve küçümsenen bir ilişki, azizlerin biyografilerinin [hagiobiography] gereksinimlerine göre veya “ciddi şeyler”e (İspanya’nın kolektifleştirilmesi, anarko-sendikalizm, federalizm veya kendinden yönetim) geçmeden önce ortaya konulacak ideolojik bir ödül [trophy], ve “ekonomik gerçeklikler”den çok dogmatik soyutlamalarla ilgilenen bir “çocuksu ütopya”  Full Article…

Anarşist-Komünizm – 1987 – Alain Pengam için yorumlar kapalı

Liberter Komünizm – 1932 – Isaac Puente

Giriş Isaac Puente, emekçi sınıflardan olmayıp da savaş öncesi dönemde İspanyol CNT’si üzerinde etkisi olan az sayıdaki üyeden birisiydi. Jose Peirats, İspanyol Devrimi’nde Anarşistler adlı eserinde ondan şöyle bahseder: “Basklı bir doktor ve sosyalist, liberter komünizm propagandacısıydı. Sendikalist ve anarşist basınla birlikte çalışmıştı…” Ancak, ilk baskısı 1932 yılında yapılan bu broşürde onun anarşizm dışında herhangi  Full Article…

Liberter Komünizm – 1932 – Isaac Puente için yorumlar kapalı