Viewing 1 item
Archive | Joe Peacott RSS feed for this section

Bireyciliği Tekrar Düşünmek – 1993/2001 – Joe Peacott

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Bu broşür iki kısımdan oluşmaktadır. İlki, günümüzde anarşistler arasında genelde unutulan, gözardı edilen veya yanlış yorumlanan bir anarşist düşünce okulunu, bireyci [ing. individualist] anarşiyi savunan Joe Peacott’un [yazdığı] bir makaledir. İkinci kısım ise Jerry Kaplan’ın, temelde geçmişe ait bireyci anarşistlerce veya [onlar] hakkında yazılmış  Full Article…

Bireyciliği Tekrar Düşünmek – 1993/2001 – Joe Peacott için yorumlar kapalı