Category : Kathleen O’Kelly

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptığı eklemeler, açıklamalar vb, […] ile gösterilmiştir. Kadınlara [karşı] muhafazakar bakış emeğin cinsel ayrımının “doğal” olduğunu kabul eder; kadının eş olarak, anne olarak ve ev-yapan olarak rollerinin biyolojik olarak belirlendiğini kabul eder. Onlar, –Freud’dan alıntılarsak– “Anatomi kaderdir” görüşüne inanırlar. Kadınların toplumdaki rolünün bu olduğu şeklindeki bakışı eleştirmek üzere geliştirilen farklı siyasi ..

Read more