Category : Peter Kropotkin

TEMSİLİ HÜKÜMET VE ÜCRETLER Bizce kolektivistler, toplumun yeniden inşası planlarında çifte hata yapıyorlar. Sermayenin egemenliğinin ortadan kaldırılmasından bahsederken, öte yandan bu egemenliğin tam da temelini oluşturan iki kurumun muhafaza edilmesini arzuluyorlar: Temsili hükümeti ve ücret sistemini. Temsili hükümet söz konusu olduğunda, ister İngiltere’de ya da Fransa’da, isterse Almanya’da, İsviçre’de ya da ABD’de olsun, tarihin bize ..

Read more