Viewing 1 to 3 of 3 items
Archive | Saul Newman RSS feed for this section

Devlete Karşı Savaş: Stirner ve Deleuze’ün Yaklaşımı – 2001 – Saul Newman

Max Stirner’in çağdaş siyaset teorisi üzerindeki tesiri çoğunlukla ihmal edilmiştir. Bununla beraber, özellikle iktidarın işlevini göz önünde tutarsak, Stirner’in siyasi düşüncesi ile postyapısalcı teori arasında şaşırtıcı bir yakınlık bulabiliriz. Örneğin Andrew Koch, Stirner’i, çoğunlukla içine yerleştirildiği Hegelci geleneği aşan bir düşünür olarak görür; yapıtının, bilgi ve hakikatin temelleri hakkındaki postyapısalcı düşüncelerin bir habercisi olduğunu öne  Full Article…

Devlete Karşı Savaş: Stirner ve Deleuze’ün Yaklaşımı – 2001 – Saul Newman için yorumlar kapalı

Stirner ve Foucault: Post-Kantçı Bir Özgürlüğe Doğru – 2003 – Saul Newman

Max Stirner ve Michel Foucault çoğunlukla birlikte incelenmeyen düşünürlerdir. Yine de, uzun süreden beri ihmal edilen Stirner’in, çağdaş postyapısalcı düşüncenin bir habercisi olduğu iddia edilebilir. (01) Hakikaten, Stirner’in Aydınlanma hümanizmi, evrensel akılcılığa ve özsel kimliklere dair eleştirileriyle, Foucault, Jacqués Derrida, Gilles Deleuze ve diğerlerinin geliştirdikleri benzer eleştiriler arasında pek çok alışılmadık koşutluklar vardır. Bununla beraber,  Full Article…

Stirner ve Foucault: Post-Kantçı Bir Özgürlüğe Doğru – 2003 – Saul Newman için yorumlar kapalı

Postanarşizmin Siyaseti – 2000 – Saul Newman

Radikal siyaset son yıllarda bir dizi yeni uğraştırıcı meseleyle, en önemlisi saldırgan, otoriter devletin yeni güvenlik ve biyosiyaset paradigması içinde tekrar ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kalmıştır. “Teröre karşı savaş,” devlet hakimiyeti ilkesinin, yasal kurumlar ve demokratik siyasetlerle kendisine dayatılan geleneksel sınırların ötesine geçerek saldırgan biçimde yeniden savunulabilmesi için en son kılıf olarak hizmet ediyor. Bu,  Full Article…

Postanarşizmin Siyaseti – 2000 – Saul Newman için yorumlar kapalı