Category : Tom Mann

Bu yazı Britanyalı sendikalist Tom Mann tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında yazılmıştır. Bu yazı yüzünden 6 ay hapis yatmıştır. Arkadaşlar! Yoldaşlar! Kardeşler! SİZ artık Ordu’dasınız. Ve BİZ de. SİZ, Yıkım Ordusunda. BİZ, Sanayi’de veya İnşaat ordusunda. Biz madende, değirmende, demirci atölyesinde veya limanda çalışıyoruz; insanların yaşamalarını mümkün kılan tüm malları, giysileri, maddeleri vb.’ini üretiyor ve ..

Read more