Viewing 1 to 2 of 2 items
Archive | Piotr Archinov RSS feed for this section

İki Farklı Ekim – 1927 – Piotr Archinov

İşçi ve köylülerin 1917’de gerçekleştirdikleri muzaffer devrim, Bolşeviklerin tarihinde Ekim Devrimi olarak resmileştirilmiştir. Bunda bir haklılık payı var, ama bunun tamamen gerçeği yansıttığı doğru değil. 1917 Ekimi’nde, Rusya’daki işçiler ve köylüler, kendi devrimlerinin gelişimi önündeki muazzam bir engeli aşmasını bildiler. Kapitalist sınıfın halihazırda gerçekliğini yitirmiş iktidarını feshettiler; ne var ki, bundan daha önce, onlar en  Full Article…

İki Farklı Ekim – 1927 – Piotr Archinov için yorumlar kapalı

Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu – 1926 – Dielo Trouda [İşçi Davası]

A. Önsöz Fransa’da sürgünde bulundukları sıra Dielo Trouda [İşçi Davası] grubu olarak bir araya gelmiş olan bir grup Rus anarşisti, bu kitapçığı 1926 yılında yayımladı. Kitapçık, akademik bir çalışmanın değil, onların 1917 Rus devrimi sırasındaki deneyimlerinin ürünüydü. Bunlar, eski egemen sınıfı yıkan harekete katılmışlar, işçi ve köylülerin özyönetim organlarının serpilip gelişmesine katkıda bulunmuşlar, yeni bir  Full Article…

Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu – 1926 – Dielo Trouda [İşçi Davası] için yorumlar kapalı