Viewing 1 item
Archive | Valevsky RSS feed for this section

Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu – 1926 – Dielo Trouda [İşçi Davası]

A. Önsöz Fransa’da sürgünde bulundukları sıra Dielo Trouda [İşçi Davası] grubu olarak bir araya gelmiş olan bir grup Rus anarşisti, bu kitapçığı 1926 yılında yayımladı. Kitapçık, akademik bir çalışmanın değil, onların 1917 Rus devrimi sırasındaki deneyimlerinin ürünüydü. Bunlar, eski egemen sınıfı yıkan harekete katılmışlar, işçi ve köylülerin özyönetim organlarının serpilip gelişmesine katkıda bulunmuşlar, yeni bir  Full Article…

Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu – 1926 – Dielo Trouda [İşçi Davası] için yorumlar kapalı